Home
 
nmi

Voorbeelden

Bij veel geschillen kan mediation een oplossing bieden.

Denk bij de zakelijke mediation aan de volgende conflicten:

 • Arbeidsrelatie, tussen werkgever en werknemer
 • Tussen werknemers onderling
 • Tussen leverancier en afnemer
 • Tussen bedrijven onderling
 • Binnen familiebedrijven, bijvoorbeeld overname of rolwisseling
 • Binnen een maatschap of management team
 • Tijdens een fusieproces
 • Verandering van onderlinge verhoudingen binnen directies
 • Tussen aandeelhouders en commissarissen
 • Tussen OR en directie

Denk bij niet-zakelijke of privé conflicten aan:

 • Echtscheiding
 • Burenruzie
 • Huurder - verhuurder
 • Vereniging van eigenaren - leveranciers
 • Familieleden onderling, bijv. bij het verdelen van een erfenis
 • Consument¬†- leverancier
 • Burger-overheid (gemeente of provincie)
 • Opvoeders/ ouders- onderwijsinstelling