Home
 
nmi

Mediation

Ruzies en conflicten kosten bedrijven maar ook particulieren handen vol geld. De gangbare weg is dat u via een advocaat naar de rechter gaat en daar uw gelijk probeert te halen. Een lange, kostbare procedure met een winnaar en een verliezer. Meestal gevolgd door een verstoorde relatie tussen partijen. 

Omdat partijen bij mediation samen zoeken naar een oplossing wordt de relatie zo min mogelijk beschadigd of soms zelfs weer hersteld. 
Een win-win situatie die bovendien een stuk sneller gaat en veel goedkoper is.

Rechtbanken zien ook steeds meer het voordeel in van mediation. Bij veel eerste behandelingen voor de rechter wordt gevraagd of partijen zelf al geprobeerd hebben om tot een oplossing te komen. Is dat niet het geval, dan kan de zaak worden aangehouden totdat dit wel is gebeurd.

Mediation is vrijwillig vertrouwelijk.
Alles wat er gezegd wordt tijdens de mediationgesprekken is en blijft vertrouwelijk. Partijen en mediator tekenen daar ook voor. Zo ontstaat een veilige omgeving om de gesprekken te voeren.

Partijen zitten vrijwillig aan tafel en stemmen er mee in dat de mediator het proces begeleidt.