Home
 
nmi

Helder proces

Wat gebeurt er als wij een mediation begeleiden?

Wij komen met u in contact, dat kan per telefoon, per mail of persoonlijk op kantoor. Wij onderzoeken of de andere partij ook wil mediaten en of de kwestie mediabel is. Dan sturen wij een plan van aanpak samen met een schatting van de kosten in een aanvaardingsbrief. Partijen sturen die getekend aan ons terug. per mail of per post. We beginnen met de intake-gesprekken, liefst binnen een week; aparte gesprekken met de partijen.

Voorafgaande aan het eerste mediationgesprek, waarbij alle partijen aanwezig zijn, stellen we de mediationovereenkomst op. Partijen en mediators zetten hier hun handtekening onder. Vervolgens het mediationgesprek. Zo'n gesprek duurt gemiddeld 3 uur. Soms kiezen partijen voor langere of kortere gesprekken.

Gemiddeld duurt een mediation (voorbereiding administratieve handelingen en gesprekken) ongeveer 15 uur. Komen partijen tot een oplossing, dan worden de afspraken in een vaststellingsovereenkomst gezet. Partijen ondertekenen deze afspraken. Partijen kunnen er voor kiezen om deze vaststellingsovereenkomst in een notariële akte vast te leggen.

Na een drietal maanden nemen we nogmaals contact met u op voor een korte evaluatie en voor het onderzoek of alle afspraken zijn nagekomen.